FINANCOVÁNÍ

Postup koupě

Informační osobní schůzka

Vybrali jste si jednotku, která odpovídá Vašim představám? Sjednejte si s námi schůzku. Kontaktovat nás můžete emailem anebo telefonicky. Na schůzce Vám zodpovíme všechny dotazy týkající se stavby a případného financování. Seznámíme Vás s detaily projektu, standardy a možnými nadstandardy jednotek a také smluvními podmínkami. Po této schůzce Vám můžeme jednotku nezávazně rezervovat po dobu 2 dnů.

Prohlídka na stavbě

Rádi Vás po stavbě provedeme, avšak v rámci různých fází výstavby se může lišit možnost stavbu navštívit.

Smlouvy a financování

Vzorové smlouvy Vám rádi zašleme k náhledu. V našem týmu je úvěrová a finanční specialistka s praxí více jak 20 let, která Vám bude k dispozici ohledně možného financování.

Klientské změny a výstavba

Pokud budete mít požadavek na změnu dispozice, rozvodů nebo standardního vybavení jednotky, můžete využít tzv. Klientské změny, které s Vámi rád projedná příslušný pracovník realizační firmy.

Tato změna je možná jen do určité fáze výstavby bytových jednotek – informace o termínech Vám rádi sdělíme. V případě využití klientských změn je po odsouhlasení varianty zpracována kalkulace. Otevření klientské změny je zpoplatněno. Výše poplatku se odvíjí druhem změny.

Kupní smlouva a předání bytu

Před dokončením výstavby (zpravidla před kolaudací objektu) a před podpisem kupní smlouvy Vás vyzveme k prohlídce jednotky tzv. předpřejímce za účelem zjištění a soupisu vad a nedodělků. Během předpřejímky budete mít možnost si důkladně zkontrolovat Vaši jednotku a kvalitu všech provedených prací. Případné vady a nedodělky budou do doby předání bytu odstraněny.

Upozornění

Veškeré údaje mají nezávazný informativní charakter a developer si vyhrazuje právo na změny.

Smlouvy a financování

Rezervační smlouva

Slouží k rezervaci bytové jednotky. Rezervační poplatek je ve výši 300.000,- Kč a je splatný do 3 dnů ode dne uzavření rezervační smlouvy. Rezervační poplatek se hradí bezhotovostním převodem. Rezervační poplatek se následně započítává do budoucí kupní ceny a je tedy její součástí.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

Dle Vámi zvoleného způsobu financování Vám připravíme návrh smlouvy se standardním platebním kalendářem. V této fázi je hrazena částka do 10% z celkové kupní ceny, přičemž se započítává uhrazená rezervační zálohy v plné výši.

Kupní smlouva

Kupní smlouvu budeme uzavírat v předem dohodnutém termínu v sídle naší společnosti. Po doplacení celé kupní ceny a podepsání kupní smlouvy Vám předáme Vaši novou jednotku.

Při předání si důkladně zkontrolujete kvalitu všech provedených prací. O předání a převzetí jednotky bude sepsán předávací protokol. Případné drobné vady a nedodělky zjištěné při předání uvedeme do protokolu. Pokud i po předání jednotky najdete nějaký nedostatek, samozřejmě Vám jej developer odstraní v rámci záruční lhůty.

Splátkový kalendář

Varianta č. 1 – úhrada prostřednictvím hypotečního úvěru/stavebního spoření

Rezervační smlouva – rezervační záloha 300.000,- Kč z vlastních prostředků klienta

Podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní – do 10% z celkové kupní ceny, přičemž se započítává uhrazená rezervační záloha v plné výši.

Před podpisem kupní smlouvy, po kolaudaci – do 100%kupní ceny – z části vlastních prostředků klienta a z části z hypotéčního úvěru

Celá výše kupní ceny bude uhrazena v rámci projektového financování na „výnosový účet“ vedený u Sberbank a.s.